Gia hạn 1 năm (Renew 1 year)

Thảo luận trong 'Rao vặt' bắt đầu bởi nguyenvanphu, 12 Tháng tám 2020.

  1. Tỉnh thành:

   Hồ Chí Minh
  2. Chuyên mục:

   Rao vặt
  3. Tình trạng:

   Giới thiệu
  1. Giá bán :

   0 VNĐ
  2. Địa Chỉ:

   88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM - 0916926190 ->Bản đồ
  3. Thông Tin:

   12 Tháng tám 2020, 0 Trả lời, 397 Đọc
 1. nguyenvanphu

  nguyenvanphu Member

  Gia hạn visa 1 năm (Renew 1 year)

  [​IMG]

  Ký hiệu TT là gì? (What is sign TT ?)

  Visa TT : Thị thực ký hiệu TT ( sau gọi tắt là Visa TT ) là thị thực cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoại là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. Visa TT có thời hạn không quá 12 tháng.
  (Visa TT is a visa issued to foreigners who are spouses, children under 18 years of age of the foreigners issued with visa as LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ or foreigners who are fathers, mothers, spouses, children of Vietnamese citizens. The duration of TT visa is not longer than 12 months).
  Ký hiệu TT có các loại visa sau: (Sign TT has the following forms)
  1 tháng 1 lần ( 1 month – single entry)
  3 tháng 1 lần ( 3 months – singl entry)
  3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)
  6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)
  1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)

  Gia hạn visa 1 năm 1 lần là thời hạn khách xin thêm 1 năm 1 lần kể từ ngày hết hạn (Renew visa 1 year- single entry is the period time which clients claim more 1 year – single entry from the expiry date)
  • Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company)
  Gia hạn visa 1 năm 1 lần (Renew visa 1 year- single entry)

  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – single entry)

  Gia hạn visa 1 năm nhiều lần (Renew visa 1 year- multiplle entries)

  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)

  • Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company)
  Gia hạn visa 1 năm 1 lần ( Renew visa 1 year – single entry)

  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – single entry)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần
  (Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – single entry)

  Gia hạn visa 1 năm nhiều lần (Renew visa 1 year – multiple entries)

  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)
  Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
  (Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)


  Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact)

  CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
  88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
  Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
  0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
  Email: visabaongoc@gmail.com
  Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
  Website: http://visabaongoc.com/   

Chia sẻ trang này

Loading...