ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - CATIEDU

Thảo luận trong 'Rao vặt' bắt đầu bởi Kintaru1, 14 Tháng chín 2021.

  1. Tỉnh thành:

   Hồ Chí Minh
  2. Chuyên mục:

   Rao vặt
  3. Tình trạng:

   Tin mới nhất
  1. Giá bán :

   0 VNĐ
  2. Địa Chỉ:

   30A, 17 street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city ->Bản đồ
  3. Thông Tin:

   14 Tháng chín 2021, 0 Trả lời, 138 Đọc
 1. Kintaru1

  Kintaru1 Member

  Với những bạn trẻ đã và đang theo học các ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh tế chắc hẳn đã không còn xa lạ với thuật ngữ “Quản lý kinh tế”. Nhưng thực chất các bạn đã hiểu rõ về ngành Quản lý kinh tế học cái gì? Và làm gì sau khi ra trường hay chưa?

  1, Ngành quản lý kinh tế học gì?
  Sinh viên theo học ngành Quản lý kinh tế được cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý kinh tế như:

  – Quản lý nhà nước về kinh tế;

  – Quản lý doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế;

  – Quản lý chiến lược;

  – Quản lý khoa học và công nghệ;

  – Quản lý chương trình dự án phát triển.

  Ngoài ra, sinh viên theo học ngành Quản lý kinh tế được phát triển các kỹ năng mềm như:

  • Kỹ năng làm việc nhóm;
  • Kỹ năng giao tiếp;
  • Kỹ năng đàm phán;
  • Kỹ năng lãnh đạo;
  • Kỹ năng quản lý bản thân và hội nhập quốc tế.
  [​IMG]

  2, Sinh viên tốt nghiệp ngành ngành Quản lý kinh tế làm việc ở đâu?
  Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý kinh tế có thể tự tin trở thành một nhân sự kinh tế tốt trong các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp hoặc các cơ sở đào tạo ngành kinh tế; nhân viên trong các tổ quốc tế, và các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục tiêu phát triển như:

  – Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các cấp, tại: Bộ phận hoạch định, tổ chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô; Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi chính sách về kinh tế, quản lý tài sản, ngân sách, thuế; Bộ phận tổ chức triển khai, theo dõi và thực thi hội nhập kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế; Bộ phận nghiên cứu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư vĩ mô và dự án đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; Bộ phận đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, theo dõi và giám sát hoạt động kinh tế của doanh nghiệp theo địa bàn và ngành hàng.

  – Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, tại: Bộ phận hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp; Bộ phận triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; Bộ phận phân tích các hoạt động kinh tế, quản lý sử dụng các nguồn lực và thông tin, tư vấn quản lý doanh nghiệp.

  – Các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp; Các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về kinh tế và quản lý kinh tế; Các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế; Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.

  3, Chương trình đào tạo ngành tại Catiedu
  TT

  Mã học phần

  Học phần

  Số tín chỉ  Phân bổ

  Học phần tiên quyết

  Lí thuyết

  Thực hành

  Khối kiến thức giáo dục đại cương

  61  Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  15  1

  TM01001

  Triết học Mác-Lênin

  4.0

  3.0

  1.0  2

  KT01001

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  3.0

  2.0

  1.0  3

  CN01001

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  3.0

  2.0

  1.0  4

  LS01001

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  3.0

  2.0

  1.0  5

  TH01001

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2.0

  1.5

  0.5  Khoa học xã hội và nhân văn

  25  Bắt buộc

  21  6

  CT01001

  Chính trị học đại cương

  2.0

  1.5

  0.5  7

  NP01001

  Pháp luật đại cương

  3.0

  2.0

  1.0  8

  XD01001

  Xây dựng Đảng

  2.0

  1.5

  0.5  9

  NP01002

  Quản lý hành chính Nhà nước

  2.0

  1.5

  0.5  10

  TG01006

  Tâm lý học đại cương

  2.0

  1.5

  0.5  11

  TM01003

  Đạo đức học

  2.0

  1.5

  0.5  12

  ĐC01001

  Tiếng Việt thực hành

  2.0

  1.5

  0.5  13

  TG01001

  Giáo dục học đại cương

  2.0

  1.5

  0.5  14

  TG01003

  Lý luận dạy học đại học

  2.0

  1.5

  0.5  15

  TG01004

  Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

  2.0

  1.5

  0.5  Tự chọn

  4/8  16

  TT01002

  Cơ sở văn hóa Việt Nam

  2.0

  1.5

  0.5  17

  XH01001

  Xã hội học đại cương

  2.0

  1.5

  0.5  18

  TM01007

  Lôgic hình thức

  2.0

  1.5

  0.5  19

  TT01001

  Lịch sử văn minh thế giới

  2.0

  1.5

  0.5  Toán và khoa học tự nhiên

  6  20

  ĐC01005

  Tin học ứng dụng

  3.0

  1.0

  2.0  21

  ĐC01010

  Toán kinh tế

  3.0

  2.0

  1.0  Ngoại ngữ (sinh viên chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Trung)

  15  22

  NN01001

  Tiếng Anh học phần 1

  3.0

  1.5

  1.5  23

  NN01002

  Tiếng Anh học phần 2

  4.0

  2.0

  2.0  24

  NN01003

  Tiếng Anh học phần 3

  3.0

  1.5

  1.5  25

  NN01013

  Tiếng Anh học phần 4

  5.0

  2.5

  2.5  26

  NN01004

  Tiếng Trung học phần 1

  3.0

  1.5

  1.5  27

  NN01005

  Tiếng Trung học phần 2

  4.0

  2.0

  2.0  28

  NN01006

  Tiếng Trung học phần 3

  3.0

  1.5

  1.5  29

  NN01014

  Tiếng Trung học phần 4

  5.0

  2.5

  2.5  Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng

  Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

  69  Kiến thức cơ sở ngành

  17  Bắt buộc

  11  30

  KT02101

  Địa lý kinh tế

  2.0

  1.5

  0.5  31

  KT02102

  Lịch sử kinh tế quốc dân

  3.0

  2.0

  1.0  32

  KT02170

  Lịch sử các học thuyết kinh tế từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX

  2.0

  1.5

  0.5  33

  KT02104

  Lịch sử các học thuyết kinh tế thế kỷ XX

  2.0

  1.5

  0.5

  KT02170

  34

  KT02105

  Thống kê kinh tế

  2.0

  1.5

  0.5  Tự chọn

  6/12  35

  KT02106

  Kinh tế vi mô

  2.0

  1.5

  0.5

  KT02104

  36

  KT02107

  Kinh tế vĩ mô

  2.0

  1.5

  0.5  37

  NP02108

  Luật kinh tế

  2.0

  1.5

  0.5

  NP01001

  38

  KT02109

  Kinh tế lượng

  2.0

  1.5

  0.5

  ĐC01011

  39

  ĐC01009

  Xác suất thống kê

  2.0

  1.5

  0.5  40

  KT02111

  Kinh tế tri thức

  2.0

  1.5  0.5  Kiến thức chuyên ngành

  32  Bắt buộc

  26  41

  KT03151

  Kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa

  3.0

  2.0

  1.0

  KT02170

  42

  KT03152

  Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ ở Việt Nam

  2.0

  1.5

  0.5

  KT03151

  43

  KT01005

  Nguyên lý quản lý kinh tế

  3.0

  2.0

  1.0

  NP01003

  44

  KT03122

  Kế toán đại cương

  2.0

  1.5

  0.5  45

  KT03153

  Kế toán tài chính doanh nghiệp

  2.0

  1.5

  0.5

  KT03122

  46

  KT03154

  Phân tích hoạt động kinh doanh

  2.0

  1.5

  0.5

  KT03153

  47

  KT03155

  Quản trị tài chính doanh nghiệp

  2.0

  1.5

  0.5

  KT03154

  48

  KT03156

  Quản trị nhân lực và quản trị chất lượng sản phẩm

  2.0

  1.5

  0.5  49

  KT03157

  Marketinh và quản trị marketing

  2.0

  1.5

  0.5  50

  KT03158

  Các phương pháp giảng dạyquản lý kinh tế

  3.0

  2.5

  0.5

  KT03153

  51

  KT03159

  Thực hành giảng dạy quản lý kinh tế

  3.0

  0.5

  2.5

  KT03158

  Tự chọn

  6/12  52

  KT03160

  Lập và quản trị dự án đầu tư

  2.0

  1.5

  0.5

  KT03154

  53

  TG01005

  Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

  2.0

  1.5

  0.5

  TG01006

  54

  KT03003

  Khoa học quản lý

  2.0

  1.5

  0.5  55

  KT03161

  Kiểm toán

  2.0

  1.5

  0.5

  KT03153

  56

  KT03162

  Quản trị rủi ro tài chính

  2.0

  1.5

  0.5

  KT03154

  57

  KT03163

  Thống kê doanh nghiệp

  2.0

  1.5

  0.5  Kiến thức bổ trợ

  8  Bắt buộc

  4  58

  KT01003

  Kinh tế phát triển

  2.0

  1.5

  0.5

  KT02104

  59

  KT03130

  Thị trường chứng khoán

  2.0

  1.5

  0.5

  KT01003

  Tự chọn

  4/8  60

  KT03136

  Kinh tế quốc tế

  2.0

  1.5

  0.5  61

  KT03128

  Thương mại điện tử  2.0

  1.5

  0.5

  ĐC01005

  62

  QT03602

  Quan hệ kinh tế quốc tế

  2.0

  1.5

  0.5  63

  KT03132

  Quản trị tài chính công

  2.0

  1.5

  0.5  64

  KT03165

  Kiến tập

  2.0

  0.5

  1.5  65

  KT03166

  Thực tập nghề nghiệp

  3.0

  0.5

  2.5

  KT03159

  66

  KT04004

  Khóa luận tốt nghiệp

  7.0

  0.5

  6.5  Các học phần thay thế cho khóa luận tốt nghiệp

  7.0  67

  KT03135

  Lý thuyết tài chính tiền tệ

  2.0

  1.5

  0.5

  KT03151

  68

  KT03118

  Kinh tế công cộng

  2.0

  1.5

  0.5  69

  KT03169

  Phương pháp nghiên cứu quản lý kinh tế

  3.0

  1.5

  1.5

  KT03155

  Tổng

  130

  4, Mục tiêu đào tạo của chúng tôi
  - Về kiến thức:

  • Nắm vững tri thức cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, cơ chế chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
  • Có kiến thức rộng về khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức về khoa học tự nhiên, nhất là những tri thức liên quan đến lĩnh vực kinh tế;
  • Nắm vững hệ thống tri thức ngành Kinh tế, nhất là tri thức chuyên ngành Quản lý kinh tế để có thể nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng…
  - Về kỹ năng:

  • Có kỹ năng giảng dạy, thuyết trìnhnhững vấn đề về quản lý kinh tế và các môn học khác về kinh tế ở các trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề; các trường chính trị địa phương và đoàn thể;
  • Có năng lực tham mưu tư vấncho các cấp lãnh đạo quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức cũng như điều khiển các hoạt động kinh tế;
  Có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế và quản lý kinh tế.

  - Về phẩm chất chính trị, đạo đức:

  • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
  • Có ý thức tổ chức kỷ luật, yêu nghề và có ý thức trách nhiệm cao trong công việc;
  • Biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng những giá trị văn hóa của dân tộc, của nhân loại và những chuẩn mực của cộng đồng, của nghề nghiệp.
  [​IMG]

  5, Quyền lợi khi học tại Catiedu
  7 điểm nổi bật khi học tại Catiedu

  • CATIEDU là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy
  • Học viên tham gia đào tạo tại Catiedu được giảm 40% học phí so với học truyền thống
  • Nhận chứng chỉ Sơ cấp tại các trường đào tạo uy tín trong nước
  • Áp dụng việc học lý thuyết online với thực hành thực tế
  • Miễn phí học thử và trải nghiệm khóa học của trường, luyện thi online 100%
  • Miễn phí hơn 1000 khóa học kỹ năng, 500Gb tài liệu, luận văn ... tại Diendan.cati.edu.vn
  • Đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong nghề
  6, Tổng kết
  Thông thường, quản lý đồng nhất với các hoạt động tổ chức chỉ huy, điều khiển, động viên, kiểm tra, điều chỉnh… theo lý thuyết hệ thống: “quản lý là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản lý đến một hệ thống nào đó nhằm biến đổi nó từ trạng thái này sang trạng thái khác theo nguyên lý phá vỡ hệ thống cũ để tạo lập hệ thống mới và điều khiển hệ thống

  Hy vọng bài viết trên giúp ích phần nào đó cho bạn nào đang phân vân hay muốn tìm hiểu thêm về ngành. Chúc các bạn sớm định hướng được nghề nghiệp trong tương lai.

  Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh và Truyền thông:

  ☎ Mọi thông tin tư vấn tuyển sinh vui lòng bấm nút đăng ký phía dưới để được tư vấn viên hỗ trợ tốt nhất hoặc call trực tiếp hotline của Trường miễn phí 24/7 : 0838.068.068 - 0943.11.33.11 - 0777.255.777

  HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CATIEDU

  Website đăng ký: https://cati.edu.vn

  Cơ sở I: Trung Tâm GDTX Tôn Đức Thắng: Số 37/5 Ngô Tất Tố, P.21, Q. Bình Thạnh, TP HCM

  Cơ sở II: Trường CĐ BKĐN: Số 125 Phan Đăng Lưu, P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

  Cơ Sở III: Trung tâm GDNN-GDTX Quận Hoàng Mai: KĐT Đền Lừ 2, P Hoàng Văn Thụ, Q Hoàng Mai, HN

  [​IMG]

  Từ khóa tìm kiếm google: xét tuyển đại học, xét tuyển đại học online. xét tuyển đại học trực tuyến, tuyển sinh, tuyển sinh đại học online, tuyển sinh đại học học từ xa, tuyển sinh đại học học trực tuyến, tuyển sinh đại học, Catiedu, học viên đào tạo trực tuyến catiedu Cati.edu.vn
   

Chia sẻ trang này

Loading...